Psikolojik İyi Oluş ve Öznel İyilik

Psikolojik İyi Oluş, günümüzde Pozitif Psikoloji’nin en popüler konularından biri haline geldi. Bu terim hakkında günden güne birçok araştırma ve çalışma düzenlenmekte. Psikolojik İyi Oluş üzerinde, Mindfulness meditasyonlarının olumlu etkisi de farklı farklı çalışmalarla kanıtlanmakta. Peki nedir bu terim? Bunu anlamak için önce psikolojik iyi oluş teriminin “ne olmadığına” bakalım.

Psikolojik İyi Oluş Ne Değildir?

Psikolojik iyilik hali, bir kişinin hayatında hiçbir soruna, strese sahip olmaması değildir. İnsan doğamız gereği hepimiz hayatında zaman zaman sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Hayatımız boyunca hiçbir stres unsuruyla, herhangi bir problemle karşılaşmayacağımızı düşünmek mümkün olur muydu? Bireyler hayatlarında zaman zaman stres faktörleri ile karşılaşabilse de, bu durum psikolojik iyi oluşun bozulacağı anlamına gelmez. Psikolojik iyilik, bir insanın hayatında sorunlara sahip olup-olmaması ile ilgili değildir.

Psikolojik İyilik Nedir?

Psikolojik İyilik, bir bireyin duygusal sağlığını ve genel işleyişini tanımlamak için kullanılır. Bu kavram, aslında insanların ne kadar olumlu duygular yaşadıklarıyla ilgilidir. Bazen psikolojik iyilik tanımı bazı kaynaklarda “öznel iyi oluş” olarak da adlandırılır. (Diener, 2000). Yaşamımızda sorunlarla karşılaşsak da, bu sorunlarla nasıl başa çıktığımız önemlidir. Bu durum için, insanların yeterli sosyal kaynaklarının olması, psikolojilerini ne kadar destekleyici aktivitelerde bulundukları, ne derece olumlu duygular hissedebildikleri önemli rol oynar. Psiklojik iyilik hali yüksek olmak; bireylerin kendilerini ne denli iyi, iş görebilir, desteklenmiş hissettikleri ve yaşamlarından duydukları memnuniyet duygusu ile yakından ilgilidir. Bununla da birlikte; öznel iyilik halinin desteklenmesi, aynı zamanda bireylerde stres ile başa çıkmayı da destekleyici bir kavram olduğunu gösteriyor.

Psikolojik İyi Oluş Neden Önemli?

Araştırmalar, psikolojik iyilik hali yüksek olan kişilerin yaşamlarından duydukları tatminin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda psikolojik iyilik; kendini kabul, olumlu ilişkiler, bireysel gelişim, özerklik, yaşamsal amaçlar oluşturma gibi kavramlarla ilişkili olduğu için bireylerin daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarını da etkiliyor. Bununla birlikte psikolojik iyi oluşu destekleyen aktivitelerden biri olarak meditasyon yapmanın, bireyler üzerinde çok önemli etkileri olduğunu söylemek kaçınılmaz.

Anbean App olarak birçok kategoride meditasyonlarla psikolojik iyilik halinize katkıda bulunmak bizim için en önemli amaçlarımızdan biri!

Referanslar

Kubzansky LD, Huffman J, Boehm J, Hernandez R, et al. Positive psychological well-bBeing and cardiovascular disease: JACC health promotion series. Journal of the American College of Cardiology. 2018;72:1382-1396. doi:10.1016/j.jacc.2018.07.042

Diener, E. (2000) Subjective wellbeing: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55, 34-43.

Amy Morin, L. (2020, April 17). Simple Ways to Improve Your Psychological Well-Being. Retrieved August 27, 2020, from https://www.verywellmind.com/improve-psychological-well-being-4177330

Diğer Yazılara Göz Atın!

Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir